Výroční zpráva o činnosti představenstva BD Horní Proseč za rok 2017

09.04.2018 15:06

Výroční zpráva o činnosti představenstva BD Horní Proseč za rok 2017

 

V roce 2017 pracovalo představenstvo ve složení: Pavla Kmetyová (předsedkyně), Daniel Chalupecký (místopředseda) a Martina Jindrová (členka).

V roce 2017 se konalo několik schůzí předsedů samospráv, představenstva a kontrolní komise a samostatných schůzí představenstva s kontrolní komisí.

Ve dnech 14.2. – 16.2.2017 proběhly po jednotlivých domech dílčí členské schůze, na nichž byl vypořádán způsob zaúčtování nákladů spojených s přeúvěrováním hypotečních úvěrů a soudním sporem. Navrhovaný způsob byl schválen.

Na internetových stránkách www.interma-byty.cz ve složce uživatelé /BD Horní Proseč/ jsou pravidelně aktualizovány kontakty a zveřejňovány všechny zápisy ze schůzí představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv.

V uplynulém období byl vydán souhlas s podnájmem 13 členům družstva a bylo provedeno 13 převodů družstevních podílů.

Představenstvo družstva společně s kontrolní komisí provedlo kontrolu vedení účetnictví a správnost účetních dokladů u správce BD.  Předsedkyně představenstva průběžně provádí kontrolu všech přijatých faktur a plateb za opravy, servis, revize, nákup vybavení a služby pro jednotlivé domy a osobně je schvaluje v souladu s platnými smlouvami a v součinnosti s předsedy samospráv.

Provedené větší opravy v roce 2017: opravy servopohonů ve výměnících dvou domů, oprava zateplení střechy domu čp. 4788/22 a domu 4837/14.

Pravidelně probíhá kontrola stavu dlužných částek – k nahlédnutí u předsedů samospráv nebo u správce.

V září 2017 byla uložena částka 2,5 mil. Kč (prostředky fondu oprav) na termínovaný vklad v J&T bance na dobu 3 let s úrokovou sazbou 0,6 % p.a., periodicita a způsob vyplácení úroku ročně na účet, tj. 15 000,- Kč/rok, 45 000,- Kč/3 roky.

V roce 2017 proběhlo další jednání ohledně převodu podílu Města Jablonec nad Nisou na Bytové družstvo Horní Proseč. Rozhodnutí ve věci je ztíženo skutečností, že ve smlouvách uzavřených mezi oběma vlastníky nemovitostí nejsou uvedeny podmínky, za kterých má k převodu dojít. Ve věci převodu tedy byl opatřením Města Jablonec nad Nisou přibrán znalec k provedení auditu účetnictví s cílem zjistit, zda nejsou na obou stranách nějaké závazky či pohledávky. Po výsledku auditu budou možné další kroky vedoucí k převodu.

 

Ke konci roku proběhlo několik jednání se společností Jablonecká energetická, která družstvu nabídla jako dodavatel tepelné energie i obsluhu, provoz, monitoring a správu výměníků.

Co se týče údržby pozemků, sekání trávy družstvo platilo 1x, 3x proběhlo v režii města. Zimní údržbu nadále provádí p. Petr Bartoň a p. Zdeněk Hermsdörfer.

Děkujeme kontrolní komisi, předsedům samospráv i správci za výbornou spolupráci.

 

 

Pavla Kmetyová

předsedkyně představenstva

BD Horní Proseč

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.