Výroční zpráva o činnosti představenstva BD Horní Proseč za rok 2018

29.03.2019 07:01

Výroční zpráva o činnosti představenstva BD Horní Proseč za rok 2018

V roce 2018 pracovalo představenstvo ve složení: Pavla Kmetyová (předsedkyně), Daniel Chalupecký (místopředseda) a Martina Jindrová (členka). Daniel Chalupecký z důvodu ukončení členství v BD skončil ve funkci místopředsedy představenstva ke dni 9.11.2018.

V roce 2018 se konalo několik schůzí předsedů samospráv, představenstva a kontrolní komise a několik schůzí představenstva a kontrolní komise.

Na internetových stránkách www.interma-byty.cz ve složce uživatelé /BD Horní Proseč/ jsou pravidelně aktualizovány kontakty a zveřejňovány všechny zápisy ze schůzí představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv.

V uplynulém období bylo provedeno 11 převodů družstevních podílů a bylo uděleno 13 souhlasů s podnájmem bytů.

Představenstvo družstva společně s kontrolní komisí provedlo kontrolu vedení účetnictví a správnost účetních dokladů u správce BD.  Předsedkyně představenstva i v roce 2018 prováděla kontrolu všech přijatých faktur a plateb za servis, revize, opravy, nákup vybavení a služby pro jednotlivé domy a osobně je schvalovala v souladu s platnými smlouvami a v součinnosti s předsedy samospráv.

Provedené opravy v roce 2018: během srpna a září byla opravena fasáda domu 4864/8, v říjnu u všech bytů proběhla výměna měřáků studené a teplé vody a tepla.  

Pravidelně probíhá kontrola stavu dlužných částek – k nahlédnutí u předsedů samospráv nebo u správce.      U dvou dlužníků není snaha dluh splatit a vzhledem k tomu, že penále narůstá, správce na pokyn předsedkyně představenstva začal konat v rámci zákona.

V červenci a v říjnu byly prodlouženy 2 úvěrové smlouvy z důvodu uplynutí fixační doby na období posledních 5 let u ČSOB, úroková sazba u jedné činí 2,18 % a u druhé 2,77 %.

Ve věci převodu podílu Města Jablonec nad Nisou na Bytové družstvo Horní Proseč byl proveden audit účetnictví s cílem zjistit, zda nejsou na obou stranách nějaké závazky či pohledávky. Audit byl následně předložen statutárnímu městu, které předloží družstvu návrh na vypořádání.

Ohledně případného přechodu pod správu Jablonecké energetické proběhlo několik jednání.  Návrh smlouvy je ve fázi rozpracovanosti vzhledem k náročnosti stanovení podmínek, které by vyhovovaly oběma stranám.

S účinností od 1.10.2018 byla uzavřena nová příkazní smlouva se správcem. Byla stanovena nová cena za správu z důvodu nárůstu nákladů. Smluvní strany se dohodly na rozsahu činností správce, které provádí v rámci paušálu ve výši 180,- Kč/1 byt/měsíčně.

Koncem října proběhlo místní šetření vedoucí odboru zeleně Magistrátu města Jablonec n.N. k požadavkům předsedů samospráv na úpravu zeleně okolo jednotlivých domů s tím, že úpravy proběhnou v době vegetačního období. Zimní údržbu parkovišť nadále provádí p. Petr Bartoň a chodníky od sněhu čistí p. Hermsdörfer.

Děkujeme kontrolní komisi, předsedům samospráv i správci za výbornou spolupráci.

 

Pavla Kmetyová

předsedkyně představenstva

BD Horní Proseč

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.