Zpráva kontrolní komise ze dne 8.3.2013

19.11.2013 08:52

 

Zpráva kontrolní komise pro členskou schůzi BD Horní Proseč

 

Kontrolní komise v roce 2013 funguje ve složení:
Pavla Kmetyová, Daniel Chalupecký, Ivana Pavlová.

 

Kontrolní komise dne 8.3.2013 řešila tyto body:

 • Volba předsedy kontrolní komise – Pavla Kmetyová
 • Informace ke konci fixační doby u hypoték
 • Kontrola aktuálního stavu dlužníků

 

Kontrolní komise dne 2.5.2013 řešila tyto body:

 • k návrhu  použití přeplatku z peněz určených na úklid sněhu a údržbu trávníků na výstavbu přístřešků u kontejnerů kontrolní komise uvádí, že nesouhlasí s tímto použitím. Peníze jsou vázány účelově a na jiný účel nemohou být použity.
 • Dle sdělení SBF činí úspora finančních prostředků ke konci roku 2012 155.171,- Kč. Tento přeplatek může být převeden do podílových nákladů a lze jej tam ponechat jako rezervu na případné vyšší náklady oprav (malování, výměna vchod.dveří,drobné opravy domu atd.).
 • Kontrolní komise navrhuje, aby případná výstavba přístřešků u popelnic byla řešena např. na úrovni domovních schůzí jednotlivých domů a hrazena z jejich podílových nákladů.
 • Aktuální stav dlužníků

 

Kontrolní komise dne 20.5.2013 řešila tyto body:

 • Odvolání stávajícího a volba nového zástupce domovní samosprávy v domě č. 4787/21.

 

Kontrolní komise s BD Horní Proseč dne 19.6.2013 řešila tyto body:

 • Kontrola pojistné smlouvy všech domů BD Horní Proseč č. 154 053 46 80 ze dne 22.1.2013 u pojišťovny GENERALI. Pojistná částka byla navýšena na 405.000.000,- Kč.
 • Vyúčtování za rok 2012 bylo odsouhlaseno.
 • Proběhla kontrola účetních dokladů a účetnictví za rok 2012. Byl předložen Výkaz zisku a ztrát 1-12/2012. Účetní rok skončil se ziskem 34.990,37 Kč.
 • Fond oprav činí k datu konání kontroly tj. 19.6.2013 3.989.889,03 Kč. Všechny prostředky jsou uloženy na jednom účtu a to u SBERBANK (bývalá Volksbank). Kontrolní komise navrhuje předsedkyni družstva založit další účet a převést část uspořených prostředků, s tím, aby na jednotlivých účtech zůstala vždy maximální částka jištěná státem tj. max. do 2,5 mil. Kč.
 • Proběhla namátková kontrola účetních dokladů a správnost zaúčtování:
  Výdajové pokladní doklady:
  26.1.2012 VPD V-00003 306,- rež. materiál Ing. Dušek dům č. 21 ve vyúčtování daného domu
  5.1.2012 VPD V-00001 595,- sestavení vložky klíče dům č. 17 "
  5.4.2012 VPD V-00015 133,- škrabka na led (sekáček) dům č. 22 "
  6.8.2012 VPD V-00029 1.000,- vosy -dezinfekce Lidezin dům č. 1c "
  1.10.2012 VPD V-00036 2 70,- klíč - byt města dům č. 17 "
  Fa přijaté:
  10.1.2012 23-00001 620- x 29,5 h úklid sněhu - bagřík 21.948,-
  31.1.2012 23-00011 Otis - výtahy Otis čtvrtletně 25.508,90
  29.2.2012 23-00024 Město Jablonec - odpady 20.910,-
  29.2.2012 23-00028 Jablonecká teplárenská 2/2012 -67.618,55 (náklady 597.381,45)
  11.4.2012 23-00047 MSV - servis výtahy I.Q. 2012 8.482,-
  23-00048 oprava výtahu dům 4790 52.896,-
  23-00060 spárování fasády dům 4675 2.220,-
  23-00084 oběh. čerpadlo dům 4788/22 14.200,-
 • Členská schůze má za úkol schválit novou směrnici ohledně vyúčtování dle nového Občanského zákoníku. Podklady připraví Ing. Kafka.
 • Interma informuje o nově vzniklé společnosti Interma-byty, má nové www stránky: www.interma-byty.cz      https://www.interma-byty.cz
  na kterých je uložena platná legislativa.

 

Kontrolní komise dne 17.10.2013 řešila tyto body:

 • Změny zástupců domovních samospráv na základě požadavků členů družstva lze provádět odvoláním stávajícího a volbou nového za přítomnosti předsedy družstva.
 • V kočárkárnách nesmí být uloženy mopedy, skútry a jiné motocykly
 • Zjištění zůstatku fondu oprav pro jednotlivé bytové domy
 • Zjištění aktuálního stavu mandátů představenstva družstva
 • Aktuální stav dlužníků

 

Kontrolní komise s BD Horní Proseč dne 23.10.2013 řešila tyto body:

 • Seznámení s on-line verzí (možností nahlížení) pro jednotlivé členy družstva, zástupce domovních samospráv, kontrolní komisi a představenstvo družstva.
 • Příprava členské schůze
 • Aktuální stav dlužníků a právní postupy

 

Závěrem této zprávy kontrolní komise navrhuje členské schůzi, aby schválila následující body:

 1. Zpráva představenstva družstva
 2. Zpráva kontrolní komise
 3. Schválení roční závěrky za rok 2012
 4. Volba člena představenstva družstva
 5. Schválení odměn statutárním orgánům

 

 

Pavla Kmetyová

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.