Zpráva o činnosti družstva

08.07.2015 08:49

                                                    Zpráva o činnosti družstva

 

 

Ve své letošní zprávě o činnosti družstva bych ráda shrnula nejdůležitější události, které se vážou k uplynulému období červenec 2014 až červen 2015:

 

1.   Majetkové dispozice ke spoluvlastnickému podílu na bytovém domě

V minulosti uzavřená Dohoda o narovnání deklarovala bezúplatný převodu spoluvlastnického podílu města na BD BONUS na bytovém domě Na Lužci 736 po uplynutí 20 let od kolaudace, tj. nejpozději do 15. 12. 2023.

Jak jste již byli informováni na předcházející členské schůzi, Nařízení vlády ČR č. 209/2013 ze dne 3. 7. 2013 umožnilo zkrátit vázací lhůtu  pro využití dotace na náklady, spojené s výstavbou bytů z 20-ti na 10 let. Z tohoto důvodu byla po dohodě s  vedením města podána žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace, která umožňovala provést majetkový převod již po uplynutí 10 let od kolaudace.

Veškerá následná jednání a dohody s městem Lázně Bohdaneč se podařilo dotáhnout do úspěšného konce podepsáním Smlouvy o zrušení spoluvlastnictví nemovitých věcí mezi městem Lázně Bohdaneč a BD BONUS. Tím se BD BONUS stalo 100% vlastníkem jak pozemku, tak i bytového domu.

 

2.      Havárie na odpadní stoupačce

V průběhu velikonočních svátků došlo opět havárii na odpadní stoupačce s následným vytlačováním splaškové vody do dvou bytů v 1. patře vchodu 2. Předpoklad, že k podobným událostem dojde pouze po výjimečně chladném období, se tak nenaplnil. Během sanace bylo zjištěno, že stoupačka byla opět ucpána tukem. Situaci ovšem mohou zhoršovat i předměty, které jsou náhodně nebo úmyslně splachovány do WC – jako zbytky jídla, hygienické potřeby a podobně. Tímto apeluji na všechny nájemníky, aby se podobného jednání vyvarovali.

Z důvodu předcházení podobným situacím bylo po konzultaci s panem Pavelkou dohodnuto, že preventivní pročištění kanalizace bude od nynějška prováděno každoročně. Bližší informace a cenovou nabídku za toto preventivní pročištění nám poskytne pan Pavelka v bodě 6. Provozní záležitosti.

 

3.    Počet nahlášených nájemníků

Pro ty, kteří doposud nevědí, nebo nevyužili, je na stránkách https://www.interma-byty.cz/ v rámci klientské zóny po registraci a přihlášení možný náhled k datům jednotlivých bytových jednotek. Lze tady zjistit fakta o bytové jednotce, platbu záloh, případně nedoplatky, slouží rovněž k povolení pronájmu. Představenstvo bytového družstva má v rámci svých kompetencí možnost nahlížet do všech složek. V rámci takovéto kontroly bylo zjištěno, že počet osob nahlášených v jednotlivých domácnostech v několika případech nesouhlasí se skutečností. Týká se to především nenahlášených dětí. Vzhledem k tomu, že rozúčtování plateb je v některých případech prováděno i na počet osob v domácnosti, je takovéto jednání nejen v rozporu s dobrými mravy ale i v rozporu s nájemní smlouvou, která by z tohoto důvodu mohla být i rozvázána.

Na nástěnce v obou vchodech bude proto po členské schůzi vyvěšeno oznámení o přístupu na www stránky s výstrahou, že počty osob a obsazení bytů podnájemníky musí být nahlášeno v souladu se skutečností nejpozději do 31. 8. 2015. Poté bude počet nahlášených osob k jednotlivým bytovým jednotkám vyvěšen rovněž na nástěnce. Pokud bude po tomto datu představenstvem zjištěný nesoulad mezi nahlášenými daty a skutečností, bude přikročeno k dalším krokům.

 

4.    Výhledy na činnost družstva v nadcházejícím období

Po finanční stránce nás v současné době čeká ještě jedna splátka za pozemek pod bytovým domem (celková suma byla rozdělena splátek během 3 let), rozpuštění ztráty bytového družstva (cca 11 tis. Kč, která vznikla převážně z důvodu zaplacení daně z převodu pozemku) a splacení částky 35 tis. Kč, kterou bylo kompenzováno zrušení spoluvlastnictví bytového domu, a která byla použita k úhradě právních služeb spojených s vypracováním smlouvy o zrušení spoluvlastnictví.

V krátkodobém a střednědobém horizontu se plánovaná činnost družstva soustředí zejména na úkoly vyplývající z péče o technický stav domu. Čekají nás výměny měřičů vody a tepla, plánování malování společných prostor, případně čištění fasády.

Všechny tyto vyjmenované úkony, které budou udržovat nebo zlepšovat technický stav domu, musí být naplánovány s přihlédnutím ke stávajícím finančním závazkům družstva. Pouze výměna měřičů vody a tepla je naplánována jako nezbytná, další budou realizovány po schválení členskou schůzí v následujících letech.

Další informace k tomuto tématu budou probrány v bodu 5. Plán oprav.

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.