Zpráva o činnosti představenstva BD HORNÍ PROSEČ ke dni 2.12.2013

20.11.2013 11:53

 

Zpráva o činnosti představenstva BD Horní Proseč ke dni 2.12.2013

V roce 2013 proběhla setkání představenstva bytového družstva Horní Proseč se zástupci domovních samospráv, na kterých byly projednány vnitřní záležitosti družstva.

Zástupci domovních samospráv jsou průběžně informováni o stavu dlužníků v jednotlivých domech a o právním postupu správce družstva. Např. ke dni 30. 9. 2013 bylo zasláno dlužníkům několik upomínek, vydáno několik splátkových kalendářů, několik výstrah a podány 2 dvě žaloby na vyklizení bytů.

U dvou bytových domů došlo v průběhu roku 2013 ke změně zástupce domovní samosprávy. Změna může být provedena na základě svolání domovní schůze, odvolání stávajícího zástupce a volby nového.  K dnešnímu dni nebyl zvolen zástupce domovní samosprávy pro bytový dům v ul. U Tenisu 4675. 

Údržba pozemků  - zimní i letní (provádí firma Kopřiva) probíhá dle dohody. Byla provedena i synchronizace sekání trávy se Statutárním městem Jablonec, takže nevznikla žádná prodleva mezi jednotlivými sečemi. Nebyly evidovány žádné stížnosti či připomínky. Navíc došlo také k úspoře finančních prostředků, které byly částečně použity k údržbě pozemků, např. hnojení, provápnění , úpravě keřů. Rezervu je možné použít po převodu do fondu podílových nákladů na údržbu domů.
Návrh vybudovat za tyto uspořené finanční prostředky kryty na kontejnery nebyl kvůli vysoké pořizovací ceně a nezaručení každoroční úspory za údržbu pozemků schválen představenstvem, kontrolní komisí, ani zástupci domovních samospráv.

V letošním roce došlo k částečnému vykácení lesa v majetku státních lesů ČR za domy č. orientační 14 a 16. Tímto vznikla za domy otevřená plocha, kde na okraji pozemku Jablonec nad Nisou byly ponechány státními lesy ČR zbylé stromy a menší porosty.  Při větším větru by mohlo dojít k jejich pádu a to do míst, kde se běžně pohybují obyvatelé domů č. o. 14 a 16. Z obavy o život a zdraví či škodě na majetku, byla podána těmito domy žádost na Magistrát města Jablonec nad Nisou – oddělení správy veřejné zeleně o vykácení zbylého lesního porostu.

Dne 15. 7. 2013 se konala mimořádná členská schůze bytového družstva, kde bylo odsouhlaseno schválení převodu stávajícího hypotéčního úvěru družstva uzavřeného u Hypoteční banky (původní úroková sazba 6,24%) k bance s nižší úrokovou sazbou – konkrétně k ČSOB, a.s. (nová úroková sazba 1,92%). Odsouhlasení převodu se týkalo domů, u kterých končila fixace hypotečních úvěrů – domy č. o. 21, 22 a 17. U domů č. orientační 20, 26, 24, 18, u kterých bude končit fixační období v lednu 2014, budou převody provedeny k bance s aktuální výhodnější úrokovou sazbou.  Nyní jsme opět v jednání s bankou ČSOB a.s., která nám nabízí úrokovou sazbu 2,19%.

Vyúčtování za rok 2012 bylo doručeno členům družstva v termínu a bez větších připomínek.
Předsednictvo družstva s kontrolní komisí provedlo kontroly vedení účetnictví a správnost účetních dokladů u správce BD. Dále správce BD připravuje novou směrnici ke schválení členské schůzi týkající se změn dle nového občanského zákoníku.  Na webových stránkách www.interma-byty.cz bude zveřejněna kompletně nová legislativa, zápisy ze schůzí a umožněn přístup k informacím ohledně bytů a plateb jednotlivým členům družstva i zástupcům domovních samospráv (pro daný bytový dům). Tímto budou mít členové družstva stále aktuální informace i o dění ve družstvu.

Děkujeme všem členům představenstva, kontrolní komisi a zástupcům domovních samospráv za činnost, kterou ve prospěch družstva vykonávají.

 

Závěrem této zprávy představenstvo navrhuje členské schůzi, aby schválila následující body:

  1. Zpráva představenstva družstva
  2. Zpráva kontrolní komise
  3. Schválení roční závěrky za rok 2012
  4. Volba člena představenstva družstva
  5. Schválení odměn statutárním orgánům

 

 

                                                                                       Pavla Čechová – předseda BD Horní Proseč

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.